ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Πέμπτη 16 Noεμβρίου 2017, ώρα 3.00′ μ.μ.

στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

(Δικαστικό Μέγαρο, 4 ος όροφος)

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

2) Προγραμματικές ανακοινώσεις των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου