Πρόσκληση σε πάρτι από την ομάδα του Δ.Σ.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

H ΔIKHΓOPIKH OMAΔA ΠOΔOΣΦAIPOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ APIΣTOTEΛHΣ ΣAΣ ΠPOΣKAΛEI ΣTO KAΛOKAIPINO ΠAPTY, THN ΠEMΠTH 20-06-2024 ΣTO Sanna. coast.

Summer party by the sea/ after 20:00
Συνημμένα αρχεία: