Πρόσκληση σε ημερίδα του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε

Συνημμένα η αφίσα της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία: