ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2023

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: