Πρόσκληση σε εκδήλωση της έδρας Jean Monnet στην 87η ΔΕΘ AKADEMIA – Πέμπτη 14/09/2023

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και την ερευνητική ομάδα Διαφάνεια του Προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συμμετοχής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 87η ΔΕΘ – AKADEMIA.

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Προϋπολογισμού Πολιτών για το 2023, έργου της ερευνητικής ομάδας «Διαφάνεια του Προϋπολογισμού», της οποίας επιστημονικά υπεύθυνη είναι η κάτοχος της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση του ΑΠΘ, κα Κατερίνα Σαββαΐδου, και μέλη της είναι απόφοιτοι φοιτητές του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Δίκαιο και Οικονομικά” του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονία και της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ο προϋπολογισμός πολιτών αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο για την επίτευξη της προσβασιμότητας των πολιτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό υπό την έννοια να μπορεί να καταστεί κατανοητός από αυτούς. Ο προϋπολογισμός πολιτών είναι μια μη τεχνική παρουσίαση, είτε του σχεδίου του προϋπολογισμού, ή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού, με την οποία επικοινωνούνται στο ευρύ κοινό οι επιλογές της κυβέρνησης για την είσπραξη των εσόδων και τη διάθεσή τους στους πολίτες, μέσω της πραγματοποίησης των δημοσίων δαπανών, και της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να γίνεται κατανοητή από όσο πιο μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είναι δυνατόν. Αναφορικά με τη δομή του, ο προϋπολογισμός πολιτών, που θα παρουσιαστεί από την ως άνω ερευνητική ομάδα, περιέχει πέντε μέρη που αφορούν στην εισαγωγή, στις μακροοικονομικές προβλέψεις, στα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή στα έσοδα και τις δαπάνες, στο δημόσιο χρέος και στις καινοτομίες του Προϋπολογισμού, δηλαδή τις επισκοπήσεις δαπανών και τον προϋπολογισμό επιδόσεων. 

Ευελπιστούμε ότι η συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισμού πολιτών για το 2023 στην 87η ΔΕΘ θα πετύχει τον επιδιωκόμενο στόχο της ερευνητικής μας ομάδας, δηλαδή τη βελτίωση της διαφάνειας του προϋπολογισμού, τη διευκόλυνση του δημοσίου διαλόγου αναφορικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης και τον έλεγχο της λογοδοσίας της Κυβέρνησης σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεων της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2023. 

 

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 7 μ.μ. στο περίπτερο 15 της ΔΕΘ.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους: