Πρόσκληση σε εκδήλωση με θέμα “Το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στην Κεντρική Μακεδονία”

Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.