Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο 22-23 Σεπτεμβρίου 2021 με θέμα: Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:”Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” με θέμα:

«Η ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΊΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΊΔΡΑΣΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΈΝΝΟΜΗ ΤΆΞΗ»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες :

ΤΕΤΆΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021 (10:00-17:30) ΚΑΙ
ΠΈΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021 (10:00-17:30).

Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή για κάθε ημέρα ξεχωριστά μέσω του συνδέσμου:
https://zoom.us/webinar/register/WN__ISWZ9UmQpSgkiGTvdpvxQ [1]

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.