ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024, ώρα 15.00

Στο ξενοδοχείο Capsis  (Μοναστηρίου 16) στην αίθουσα Θεοδώρα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Απολογισμός έτους 2023

Προϋπολογισμός έτους 2024

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται λόγω έλλειψης απαρτίας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

            Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                                      Χρήστος Ε. Βρίκος