Πρόσκληση σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε δείτε την συνημμένη προσκληση