Πρόσκληση-Πρόγραμμα τελετής αναγόρευσης σε επίτιμο Διδάκτορα Νομικής Σχολής του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Σαρμά

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση-πρόγραμμα της εκδήλωσης.