Πρόσκληση πρακτικής άσκησης ασκούμενων δικηγόρων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: