Πρόσκληση παρακολούθησης Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο «Αναγκαστικές μισθώσεις – «απαλλοτριώσεις» των αγιορειτικών μετοχίων. Ιστορική προσέγγιση και σύγχρονες νομικές θεωρήσεις».

Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.