Πρόσκληση ΚΔΕΟΔ για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Justice

Το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια συμμετοχής του σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη διακρατικών προγραμμάτων σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών στο πεδίο του αστικού δικαίου, ποινικού δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, παρακαλεί όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα, να αποστείλουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα στα αγγλικά σε μορφή Europass στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Προηγούμενη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκπαιδευτική δραστηριότητα, εισηγήσεις σε συνέδρια/επιστημονικές ημερίδες, συγγραφικό έργο και εν γένει ό,τι έχει σχέση με τις συγκεκριμένες θεματικές των δύο προγραμμάτων (Θεματική 1ου προγράμματος: ψηφιοποίηση και  δικαστική συνεργασία εν γένει αλλά και σε σχέση με τις προκλήσεις της πανδημίας, με ειδικότερα αντικείμενα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία (e-evidence), την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ., θεματική 2ου προγράμματος: δικαστική ανεξαρτησία και φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, π.χ. υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ κ.λπ., θα βοηθήσουν σημαντικά στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων.