Πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σας κοινοποιούμε την συνημμένη πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.