ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πρόσκληση
Στην παρουσίαση των νέων
ψηφιακών υπηρεσιών του Κτηματολογίου
από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη Θεσσαλονίκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ
29 ΜΑΪΟΥ
ΩΡΑ 17:00 μ.μ.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, 1ος όροφος
Λ. Βασιλέως Γεωργίου Α1, Θεσσαλονίκη

Συνημμένα αρχεία: