Πρόσκληση για την εκλογή Προέδρου και 24 Συμβούλων στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Στις  23 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή και τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, στην Αποθήκη Γ΄ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (πρώτη προβλήτα), καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δικηγόροι-μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                 Χρήστος Ηρ. Ράπτης

 

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί και τις δύο ημέρες από ώρα 7 π.μ. μέχρι 7 μ.μ. (άρθρο 108 του Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων). Ο εκλογέας ψηφίζει χρησιμοποιώντας ψηφοδέλτια Προέδρου και Συμβούλων, τοποθετώντας το καθένα απ’ αυτά σε ξεχωριστό φάκελο. Στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων Συμβούλων ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει τους υποψήφιους Συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. Ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους Συμβούλους της προτίμησής του μέχρι τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (24)