Πρόσκληση για την διενέργεια έκτακτης κλήρωσης προς κατάρτηση μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 ν. 4182/2013

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.