Πρόσκληση για συμμετοχή στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2016 εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών του άρθρου 16 του ν. 4182/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.