Πρόσκληση για συμμετοχή στην Επιτροπή Αθλητισμού του ΔΣΘ

Kαλούνται όσες και όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αθλητισμού του ΔΣΘ να στείλουν στοιχεία επικοινωνίας στο email   [email protected]  ως 7/5/18. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα σταλεί ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  για τις συνεδριάσεις της  Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Γκίνδης Ηλίας

Μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ