Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτική συνάντηση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτική συνάντηση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής Δικαιοσύνης με θέμα «Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ. Σύγχρονα Ζητήματα Αναγκαστικής Εκτέλεσης».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από 24 μέχρι και 26 Ιουνίου 2009.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας.

Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο γραφείο 412 του Δ.Σ.Θ.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής είναι 20 άτομα, τα οποία θα επιλεγούν μετά από κλήρωση και ότι οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν αποκλειστικά την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.