ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει έξι (6) θέσεις εργασίας συμβούλων–δικηγόρων στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος: «Διαχείριση Ασύλου στην Ελλάδα»
Στήριξη συνθηκών υποδοχής και διαδικασιών ασύλου στα κύρια σημεία εισόδου

17 Μαΐου 2010

Η Ύπατη Αρμοστεία αναζητά 6 δικηγόρους για να αναλάβουν ο/η κάθε ένας/μια από ένα επιλεγμένο σημείο εισόδου στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος.  Τα σημεία εισόδου στα οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του ο δικηγόρος είναι:

1) Σάμος
2) Χίος
3) Λέσβος
4) Κως
5) Κρήτη
6) Πάτρα 

Η απασχόληση στο Πρόγραμμα θα είναι διάρκειας από την 15η Ιουνίου 2010 ως την 31η Δεκεμβρίου 2010, με δυνατότητα παράτασης της απασχόλησης εφόσον εγκριθεί η συνέχιση του Προγράμματος. Η απασχόληση απαιτεί μόνιμη παρουσία σε ένα από τα παραπάνω σημεία εισόδου. Ο κάθε υποψήφιος καλείται στην αίτησή του να δηλώσει με σειρά προτεραιότητας ένα ή παραπάνω σημεία που τον ενδιαφέρουν. Σημειωτέον ότι ο διαμένων δικηγόρος στην Πάτρα θα καλύπτει και την Ηγουμενίτσα, ενώ ο διαμένων δικηγόρος στην Κω θα καλύπτει και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
–    Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής
–    Τριετή εργασιακή εμπειρία, σε συναφές αντικείμενο με τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης
–    Γνώσεις για το νομικό και πολιτικό πλαίσιο του ασύλου και των διαδικασιών του
–    Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γραπτής και προφορικής γλώσσας (Πτυχίο αγγλικής)

Βασικά καθήκοντα:
–    Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών ασύλου και συμβουλευτική παροχή στις αρχές για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα.
–    Μετάδοση των αρχών και των κατευθυντήριων οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας.
–    Συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής και κράτησης, πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου καθώς και των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας διαδικασιών ασύλου στα σύνορα.
–    Στήριξη των αρχών στη διαχείριση νεοαφιχθέντων πληθυσμών (ενημέρωση, εντοπισμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και ευάλωτων περιπτώσεων).
–    Δημιουργία υποδομών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εκπαίδευση τοπικών δικηγόρων).

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά όπου θα αναφέρεται η επιλογή σημείου εισόδου κατά προτεραιότητα, το βιογραφικό τους σημείωμα στα αγγλικά και ελληνικά, μαζί με συστατική επιστολή, μέχρι τις 31 Μαΐου 2010 στην: κα Εμμανουέλα Τσαπούλη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ταϋγέτου 23, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, Αθήνα, ή μέσω email: [email protected]

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, δηλαδή Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί με άδεια παραμονής ή εργασίας σε ισχύ. Η Ύπατη Αρμοστεία ενθαρρύνει τις γυναίκες-υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση. Επικοινωνία θα υπάρξει μόνο με τους υποψηφίους οι οποίοι θα κλιθούν σε συνέντευξη.