Πρόσκληση για 2 Ημερίδες του ΚΔΕΟΔ Τετάρτη 13-9-17 και Δευτέρα 18-9-17

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σας προσκαλεί σε 2 Ημερίδες, που πρόκειται να διοργανώσει με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 – Τέρμα Φοίνικα, Θεσσαλονίκη.

 

α) Η πρώτη Ημερίδα θα λάβει χώρα την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:00, με θέμα:

 

«Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο – Ο Τραπεζικός Δανεισμός»

 

 β) Η δεύτερη Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:00, με θέμα:

 

«Η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

Εξελίξεις ενόψει της θέσης σε εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού ΕΕ  2016/679»

 

 Βλ. συνημμένο στο παρόν το πρόγραμμα-πρόσκληση για τις 2 Ημερίδες

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2310 486 901
e-mail: [email protected]