ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΩΝ

Kαλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαμεσολάβησης ή/και στην Επιτροπή Διαβούλευσης Σχεδίων Νόμων του ΔΣΘ να υποβάλουν σχετική δήλωση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email  [email protected] μέχρι την 02/05/2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα σταλούν ενημέρωσεις με ηλεκτρονιό ταχυδρομείο  για τις συνεδριάσεις της  Επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος των Επιτροπών
Αντώνιος Μικροπανδρεμένος
Μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ