Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής νομικής υποστήριξης Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.