ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Δι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και την Δευτέρα 2-12-2019, στη διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά, ΤΘ 22 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55102