ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής δικαιολογητικών έως Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.