Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Ε.Σ.Δι.

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.