ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση θέσεων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβαστε το συνημμένο