Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τις Δημόσιες Συμβάσεις

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.