ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι καθημερινά εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εργάζεται σε συνθήκες ιδιαίτερης έντασης μεγάλος αριθμός δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών, ανέλαβε πρωτοβουλία να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η σωματική ακεραιότητά τους με την ύπαρξη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την άμεση επέμβαση του σε περίπτωση ανάγκης, δεδομένου ότι παρά τα επανειλημμένα και διαχρονικά αιτήματα του ΔΣΘ δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την κάλυψη της ανάγκης αυτής μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Ειδικότερα, με αφορμή πολλά περιστατικά υγείας που λαμβάνουν χώρα εντός των δικαστηρίων (από μια απλή αδιαθεσία έως κάποιο βαρύ περιστατικό), αλλά και εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών αναγκών που επικρατούν στις μέρες μας λόγω της πανδημίας, έλαβε απόφαση να συστήσει λογαριασμό αλληλοβοήθειας, μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίσει σε μόνιμη βάση τους απαιτούμενους πόρους για να καλύψει την ανάγκη παροχής πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.  

Εν όψει των παραπάνω καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρονοσηλευτικής φροντίδας εντός του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης  να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας πλήρη πρόταση και οικονομική προσφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (γραφείο 8 – πρωτόκολλο) μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Η πρόταση θα πρέπει να αφορά στην παρουσία του απαραίτητου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (οικογενειακός γιατρός και νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια), του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την κάλυψη κάθε είδους ανάγκης, η οποία περιλαμβάνει και την χορήγηση φαρμάκων υπό την επίβλεψη και την ευθύνη ιατρού. Η παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κατά τις ώρες αιχμής λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου (09.00 – 14.00), καθημερινά, εκτός Σαββάτου-Κυριακής, αργιών, διακοπών Χριστουγέννων -Πάσχα και του μηνός Αυγούστου.

Ο πάροχος που θα υποβάλλει πρόταση για την παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να πληροί ενδεικτικά τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να πρόκειται για επαγγελματία υγείας, με νόμιμη σύσταση και άδεια λειτουργίας.
  2. Να διατηρεί νόμιμη έδρα και εγκατάσταση.
  3. Να απασχολεί δικό του ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (να μην συντρέχει η περίπτωση δανεισμού εργαζομένων).
  4. Να διαθέτει ασθενοφόρο και όχημα μεταφοράς ασθενών, με νόμιμη άδεια.
  5. Να έχει δυνατότητα συνταγογράφησης.
  6. Να έχει επαρκή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε ανάλογους χώρους και περιπτώσεις, με αντίστοιχο χώρο και αριθμό ατόμων.
  7. Να παρέχει τον απαραίτητο ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό.
  8. Να έχει σε ισχύ ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Θεσσαλονίκη, 4.12.2020

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                     ΠΕΤΡΟΣ  Ε. ΣΑΜΑΡΑΣ