Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ “Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο” για το ακ. έτος 2022-2023

Πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://t.ly/ktTg