Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο στη Λευκωσία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Σεμινάριο στη Λευκωσία

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου στο πλαίσιο της Δράσης «Training for a European Area of Justice» που υλοποιείται του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί δικηγόρους από την Ελλάδα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα

«Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στις  5-8 Δεκεμβρίου 2018, στη Λευκωσία της Κύπρου.

Θα επιλεγούν 5 δικηγόροι κατά μέγιστο αριθμό (εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό σύλλογο της Ελλάδας) με κριτήριο την πρακτική ενασχόλησή τους με τη θεματική του σεμιναρίου. Θα τηρηθεί επίσης σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι η ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (υπόψη Νίκου Γαϊτενίδη) μέχρι την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, με τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ειδικά ο λόγος για τον οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο και η προηγούμενη ενασχόλησή τους με το αντικείμενο του σεμιναρίου

Β) Βιογραφικό σημείωμα

Γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Πληροφορίες:

Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ

Τηλ: 2310 486943, email: [email protected]

 

Συνημμένα αρχεία: