ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Σ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Σ.Θ.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνει πρόσκληση σε αρχιτέκτονες – πολιτικούς μηχανικούς –  μελετητικά γραφεία, που διαθέτουν τεχνογνωσία ως προς τη διαμόρφωση χώρων στέγασης βιβλιοθήκης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το έργο της διαμόρφωσης χώρου της νέας βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και να υποβάλουν σχετικές μελέτες στο Σύλλογο, συνοδευόμενες από εκτίμηση του κόστους διαμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στα τηλ. 2310 564920 και 2310 543451.

                                                                                                                       

Θεσσαλονίκη, 17.7.2020