ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο