ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Συνημμένα τα σχετικά κείμενα της προκήρυξης.