ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης τριών θέσεων της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης τριών (3)  θέσεων  της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 έτη), με δικαίωμα ανανέωσης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤην πλήρωση τριών (3) θέσεων του Ινστιτούτου: μια (1) θέση Διευθυντή του Φορέα, μια (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και μια (1) θέση Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: