Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής του ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως Κρήτης “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: