Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Σκόπια

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Σκόπια του ΚΔΕΟΔ.

Συνημμένα αρχεία: