Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Πάρου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: