ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: