Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω στο Δήμο Αγίου Νικολάου με σχέση έμμισθης εντολής.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: