ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: