ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: