ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 110 & 138 ΤΟΥ Ν.4194/2013

Στη 19η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ημέρα Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 το Δ.Σ. αποφάσισε, με πλειοψηφία των 2/3 του Δ.Σ. (18 σύμβουλοι από τους 25), την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας, διενέργεια Δημοψηφίσματος για τη λήψη απόφασης  για τη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών με ενιαίο ψηφοδέλτιο συμβούλων, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 138 του Ν.4194/2013.