Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2017

Συνημμένα η απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού.