ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο ή πατήστε εδώ

Συνημμένα αρχεία: