Προκηρύξεις του ΚΔΕΟΔ για 4 Ερευνητές

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα που περιέχουν 4 προκηρύξεις του ΚΔΕΟΔ για 4 Ερευνητές στους τομείς του Χώρου Ελευθερίας Ασφαλειας και Δικαιοσύνης, του Τραπεζικού Δικαίου, του τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος και του τομέα Ευρωπαϊκής Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.