Προκηρύχθηκε το μεταπτυχιακό ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Α.Π.Θ.

Δημοσιεύτηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή φοιτητών στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Α.Π.Θ. Στο
καινοτόμο αυτό διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί κατ’
αποκλειστικότητα απόφοιτοι Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών. Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Περισσότερες
πληροφορίες: https://lengen.gr/el/