Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 17/01/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: