Προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
 σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα ADR Group του Ηνωμένου Βασιλείου
συνεχίζουν τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση
 
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΜΟΛΙΣ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
9 – 14 ΜΑΪΟΥ 2016